Magyar Építőművészek Szövetsége | rólunk
   2024. július 20. 12:01
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
rólunk| UIA


UIA és a MÉSZ

UIAUIA, (Union Internationale des Architectes) magyarul: Az Építészek Nemzetközi Szövetsége. 1948-ban Pierre Vago (Vágó Péter) szervezésével alakult Lausanne-ban. Az a célja, hogy a különböző nemzetek építészei között fenntartsa és ápolja a szakmai kapcsolatot, az építészetet és a városépítést érintő kérdésekben. Biztosítsa az együttműködést a jelentős nemzetközi szervezetekkel (UNESCO, ENSZ stb.). A kitűzött cél elérése érdekében nemzetközi kongresszusokat, szemináriumokat, kollokviumokat rendez. Első elnökei emlékére az - nemzetközi jelentőségű építészi alkotások vagy művek ösztönzésére alapította 1961 - ben a Perret-díjat, az Abercrombie-díjat és 1967-ben a Tschumi-díjat. Az UIA székhelye Párizs.

Az UIA magyar tagozata a Magyar Építészek Szövetsége (MÉSZ).

MÉSZ UIA tagsági igazolásAZ ÉPÍTÉSZEK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE
A MÉSZ tagja az UIA - nak.

THE INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (UIA)
AZ ÉPÍTÉSZETI HIVATÁSNAK SZENTELT VILÁGMÉRETŰ HÁLÓZAT

 Az Építészek Nemzetközi Szövetségét 1948. június 28-án alapították a svájci Lausanne-ban, azzal a céllal, hogy összefogja a világ építészeit -  nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nélkül – továbbá, hogy összefogja az építészeti irányelveket, s közös szövetségbe tömörítse a nemzeti szervezeteket.

Az alapításakor jelen lévő 27 delegáltból az UIA ma már világméretű szervezetté nőtte ki magát, s így lehetősége van, hogy összefogja az építészet szempontját tekintve kulcsfontosságú szervezeteket világszerte 116 országból, több mint 1.300.000 építészt.

Ez alatt az idő alatt, az UIA kiválóan működő, nemzetközi szintű civil szervezetté vált, az építészek egyedülálló szakmai hálózatává, amely minden kontinensre kiterjed.

AZ UIA KÜLDETÉSE ÉS CÉLJA

Az UIA az építészek számára gondoskodik arról a lehetőségről, hogy össze tudják hasonlítani ötleteiket és koncepcióikat, meg tudják osztani egymással élményeiket, szélesíteni tudják tudásukat, ismereteiket és megtapasztalhassák a különbözőségeket. A cél, a minél eredményesebb közreműködés az életkörülmények és a környezet fejlesztése érdekében.

Az UIA főbb céljai a következők:
•    demokratikus alapokon összefogja a világ építészeit
•    igyekszik fenntartani a szabad információ cserét az építészek között
•    képviseli az építészeket nemzetközi és kormányzati szinteken egyaránt
•    támogatja az építészek kreatív, technikai és kulturális készségeit és közvetíti ezeket a közönség felé
•    megvédi az építészek státuszát és jogait minden országban
•    gondoskodik a szakmagyakorlás fejlődéséről, a különböző közösségek elvárásainak megfelelően
•    támogatja az új technológiák, ötletek és az építészeti tervezés dinamizmusának kidolgozását
•    támogatja a komplex változásokat
•    támogatja az épített környezet megújuló fejlődését
•    hasznos segítséget nyújt az építész szakmai szervezeteknek az összes országban
•    támogatja az építészeti oktatást és megkönnyíti a tapasztalatcserét az építészek, a diákok és a tanárok között szerte a világon

AZ UIA SZAKÉRTŐ TANULMÁNYOK ELKÉSZÍTÉSÉBEN IS  JELESKEDIK

Az UIA Munkabizottságinak keretein belül szakértők által készített tanulmányok teljes sorozata mutatja be az építészet szerepének különleges aspektusait. Ezek a publikációk, és szemináriumok az építészeti közösség számára hasznos információval szolgálnak.

Jelenleg 21 tematikus Munkabizottság (regionális és nemzetközi) dolgozik 6 különböző területen:
•    Fenntartható fejlődés és megújuló energiaforrások
•    Társadalmi (Az építészek szerepe, Építészet és a gyerekek)
•    Tervezés (Intermediális városok, Városrendezés és katasztrófa építészet)
•    Lakóhely
•    Örökségvédelem
•    Az építészet mindenkié, Spirituális helyek, Kulturális és oktatási létesítmények, Tudományos és High Tech létesítmények, Turizmus, Közegészségügy, Sport és szabadidő bizottság
 
AZ UIA HÁROM KULCSFONTOSSÁGÚ TERÜLETE

Oktatás

Az építészet szerepe egyre fontosabbá válik a társadalmak számára. Erre adott válaszként, az UIA az UNESCO-val együtt kidolgozta az UIA-UNESCO Az építészeti nevelés chartáját. Ez az alapvető dokumentum direktívákat állít fel az építészeti neveléssel kapcsolatban, méghozzá azért, hogy gondoskodjon arról, hogy az építészek képesek legyenek felismerni modern világunk szakmai és kulturális kihívásait. 
A fent megjelölt dokumentum rendszeresen aktualizált, amelyet az UNESCO-UIA Építészeti nevelési érvényesítési rendszere végez. Ennek célja, gondoskodni az UIA színvonaláról, méghozzá olyan építészeti tanulmányi programok segítségével, amelyek eleget tesznek a fenti dokumentumban körvonalazott követelményeknek.

Szakmagyakorlás

Az UIA kiadványa, az építészeti szakmagyakorlás ajánlott nemzetközi szabványait tartalmazza. Az UIA által legmegfelelőbbnek ítélt szabványokat, amelyekre törekedni kell az építészeti tervezés során. E dokumentum folyamatosan változik, hiszen a különböző speciális útmutatókhoz igazítják, ezáltal alakítva ki a jelenlegi normákat, amelyek a kormányzati szervekkel összhangban kerülnek kidolgozásra.

Pályázatok

Az UIA az UNESCO-val együtt alakítjotta ki azt a pályázati rendszert, amelyet az UNECSO kongresszusa is jóváhagyott. Az UNESCO-UIA Nemzetközi Pályázati Szabályzatok dokumentuma tartalmazza a kívánt pályázati feltételeket, valamint közzéteszi a támogatók és pályázók jogait és kötelezettségeit.

AZ UIA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Négy döntéshozó szerv
UIA ASSEMBLY/KÖZGYŰLÉS

Az UIA legfelső törvényhozó szervezete, az UIA Közgyűlése, amely háromévente ül össze. Tagjai az összes tagország delegáltjai valamint az UIA Tanácsának tagjai.

UIA COUNCIL/ TANÁCS

A Tanács a Bureau tagokból és az UIA egyes régióinak négy-négy képviselőjéből áll, akik évente kétszer üléseznek.

UIA Bureau /Iroda

Tagjai az aktuális elnök, a korábbi elnök, a titkár, a gazdasági vezető valamint az öt alelnök. Mindegyik alelnök felelős a saját régiójának szakmai működéséért. Évente kétszer üléseznek a Tanácsülésekkel egy időben.

UIA TAGOK

Az UIA tagja egy adott országban, az építészeket képviselő, szakmailag legreprezentatívabb szervezet. Minden tag szervezet nemzeti szinten független, ezen túl azonban felelős a kormányzati szervekkel, valamint az UIA-val és más tagokkal ápolt kapcsolataiért.

Öt területi régió:Az UIA tagok geográfiailag öt régióba tagozódnak:I.     RÉGIÓ – NYUGAT-EURÓPAII.    RÉGIÓ – KELET- EURÓPA ÉS A KÖZELKELET III.   RÉGIÓ - AMERIKAIV.    RÉGIÓ – ÁZSIA ÉS ÓCEÁNIAV.     RÉGIÓ - AFRIKA

AZ UIA PARTNER SZERVEZETEI

A világhálózat kiváltságai
Annak érdekében, hogy az UIA méltóképpen képviselje és támogassa az építészek közösségét, szerte a világon, több magasrendű szervezettel működik együtt.

•    Világszervezetek, amelyekkel az UIA, mint az egyetlen, építészeti szervezet, tart fenn kapcsolatot:

UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation
UN-HABITAT – United Nations Centre for Human Settlements
UNIDO – United Nations Industrial Development Organisation
UNEP – United Nations Enviroment Programme
WHO - World Health Organisation
WTO – World Trade Organisation
IOC – International Olympic Committee
 
•    Civil szervezetek, amelyekkel az UIA interdiszciplináris kapcsolatokat tart fenn:

IsoCaRP – International Society of City and Regional Planners
IFLA – International Federation of Landscape Architects
ICOMOS – International Council of Monuments and Sites
DOCOMOMO – Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement

•    Regionális építész szervezetek:

ACE – Architects’ Council of Europe
ACCEE – Architects’ Council of Central and Eastern Europe
FPAA – Pan-American Fedaration of Associations of Architects
ARCASIA – Architects’ Regional Council of Asia
AUA – African Union of Architects

KOMMUNIKÁCIÓ

Elektronikus hírlevél

Az elektronikus hírlevelet, amely kiváló lehetőséget nyújt a gyakorló építészek számára, hogy tájékozódjanak naprakész pályázati információkkal, szemináriumokkal és tevékenységekkel, havonta egyszer adja ki az UIA. Minden építész egyszerűen igényelheti, és díjmentesen megkapja minden hónapban.

Nyomtatott hírlevél

A nyomtatott hírlevél negyedévente jelenik meg, s az összes UIA tagszervezet között kerül terjesztésre. Az UIA szervezeti csoportjainak munkájáról, valamint a tagországok eredményeiről ad tájékoztatást.

Az UIA honlapja

http://www.uia-architectes.org/

Az UIA honlapja franciául és angolul a kommunikáció ideális eszközeként minden építész számára elérhető. Kimagasló teljesítményű, gyors és hatékony eszköz, amely alkalmas arra, hogy megszüntesse a távolságot és a határokat, s hogy párbeszédet létesítsen a közösségi platformmal.

Ez a honlap a világ minden építészéhez szól. Az UIA tagok, munkaszervezetek és partnerek munkájára, működésére reflektál.

AZ UIA KONGRESSZUS

Minden harmadik évben az UIA világkongresszus fogja össze a világ több ezer építészét és építészeti hallgatóját.
Az UIA kongresszus a szakma aktuális kérdéseire fókuszál, kiemelve azokat a problémákat, amelyekkel a világ építészeinek szembe kell nézniük az adott pillanatban, ezen túl megvizsgálja a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek elősegítik a kapcsolatteremtést és tapasztalatcserét a különböző országokból származó és kulturális háttérrel rendelkező építészek között.

Az UIA Közgyűlés feladata kiválasztani a következő kongresszust rendező országot. Hat évvel a kongresszus megrendezése előtt választják ki a rendezvény helyszínét.

1948-2011: UIA kongresszusok és azok tematikája

1948 LAUSANNE (Svájc) The Architect Facing New Tasks
1951 RABAT (Marokkó) How does the Architect Perform his New Tasks?
1953 LISABON (Portugália) The Architect at the Crossroads
1955    HÁGA (Hollandia) Architecture and Building’s Evolution
1958    MOSZKVA (Oroszország) Construction and Reconstruction of Towns
1961    LONDON (Egyesült Királyság) New Techniques, New Materials
1963    HAVANNA (Kuba)Architecture in Developing Countries
1965    PÁRIZS (Franciaország) The Education of the Architect
1967    PRÁGA (Csehország) The Architect and the Human Milieu
1969    BUENOS AIRES (Argentína) The Architects as a Social Factor
1972    VÁRNA (Bulgária) Architecture and Leisure
1975    MADRID (Spanyolország) Creativity: Design and Technology
1978    MEXIKÓ VÁROS (Mexikó) Architecture and National Development
1981    VARSÓ (Lengyelország) Architecture, Man, Enviroment
1985    KAIRÓ (Egyiptom) Present and Future Missions of the Architect
1987    BRIGHTON (Egyesült Királyság) Shelters and Cities: Building Tomorrow’s World
1990    MONTREÁL (Kanada) Cultures and Technologies
1993    CHICAGO (USA) Architecture at the Crossroads: Building a Sustainable Future
1996    BARCELONA (Spanyolország) Present and Futures: Architecture in Cities
1999    BEIJING (Kínai Népköztársaság) 21st Century Architecture
2002    BERLIN (Németország) Resource Architecture
2005    ISTANBUL (Törökország) Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS
2008    TORINÓ (Olaszország) Transmitting Architecture
2011    TOKIÓ (Japán) «En» (circle): An ideal of the built enviroment – Kaleidoscopic Showcase
 
AZ UIA DÍJAI

Az UIA Gold Medal

Ez egy kivételes, nemzetközi kitüntetés, ami minden politikai és személyes érdeklődéstől mentes, s a legmagasabb rangú elismerést nyújtja annak az építésznek, akinek a szakma odaítéli.

A Gold Medal-t egy élő építész kapja, eredményeinek elismeréséül valamint az életminőségért, az emberiségért és a társadalomért vállalt feladataiért, s ezeken túl az építészet népszerűsítéséért.

Az UIA Gold Medal elismeréssel rendelkezők névsora:

•    Hassan Fathy (Egyiptom) 1984
•    Reima Pietila (Finnország) 1987
•    Charles Correa (India) 1990
•    Fumihiko Maki (Japán) 1993
•    Rafael Moneo (Spanyolország) 1996
•    Ricardo Legorreta Vilchis (Mexikó) 1999
•    Renzo Piano (Olaszország) 2002
•    Tadao Ando (Japán) 2005

Az UIA Díjai

Az UIA díjait háromévente ítélik oda, egy-egy arra érdemesnek tartott építésznek. Mind a négy díj egyedülálló tematikával rendelkezik, s mindet az UIA-t alapító első elnökök emlékének szentelték.

Sir Patrick Abercrombie Díj – Várostervezésért és területfejlesztésért
Auguste Perret Díj – Az építészetben alkalmazott technológiákért
Jean Tschumi Díj – Építészeti kritikáért és/vagy oktatásért
Sir Robert Matthew Díj – Települések minőségének javításáért

AZ UIA 116 TAGJA – ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK:

A tagországokon keresztül az UIA-t a következő országokban képviselik:
Afganisztán, Andorra, Argentína, Örményország, Ausztrália, Azerbajdzsán, Baltikum országai: Észtország, Litvánia, Lettország, Banglades, Barbados, Belorusszia, Belgium, Benin, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Kamerun, Kanada, Chile, Kína, Columbia, Kongói Köztársaság, Costa Rica, Elefántcsontpart, Horvátország, Ciprus, Csehország, Koreai Demokratikus Népköztársaság, Equador, Egyiptom, Etiópia, Franciaország, Grúzia, Németország, Görögország, Honduras, Hong Kong, Magyarország, India, Irán, Írország, Izrael, Olaszország, Jamaica, Japán, Kazahsztán, Kenya, Kirgizisztán, Libanon, Luxemburg, Macao, Malajzia, Mali, Málta, Mauritius, Mexikó, Mongólia, Marokkó, Namíbia, Hollandia, Holland-Antillák, Új-Zéland, Nigéria, Északi országok: Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország, Pakisztán, Palesztina, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Porto Rico, Portugália, Koreai Köztársaság, Románia, Orosz Föderáció, Szenegál, Szerbia-Montenegró, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Dél-Afrika, Spanyolország, Sri Lanka, Szudán, Svájc, Szíriai Arab Köztársaság, Tádzsikisztán, Tájföld, Macedónia a volt Jugoszláv Köztársaság, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Uganda, Ukrajna, Egyesült Királyság, Tanzánia Egyesült Köztársasága, Amerikai Egyesült Államok, Uruguay, Üzbegisztán, Vietnám.
Ideiglenes tagok: Bahamák, Brunei Darussalam, Chad, Fiji, Mauritánia, Ruanda, Sierra Leone, Suriname

Több mint 1.300.000 építész az egész világon.


Utolsó módosítás: 2012.07.26

Kapcsolódó dokumentumok:

UIA tagsági igazolás


  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2024 Magyar Építőművészek Szövetsége