Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2024. április 13. 12:07
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2023.07.22

UIA 2021. júliusi közgyűlés

Az 1. régió által javasolt és elfogadott indítvány

Az UIA közgyűlése megbízza az új 2021-2023-as Tanácsot, hogy
- Tekintse át a szervezet irányítását és működését
- A felülvizsgálatba vonja be az összes tagszekciót, részvételi és együttműködési megközelítéssel.
- negyedévente jelentést tegyen az elért eredményekről valamennyi tagszekciónak.
- dolgozzon ki javaslatokat egy megújított és megerősített szervezetre vonatkozóan, meghatározott határidőkkel és várhatóan
eredményekkel
- a véglegesített javaslatok benyújtása egy rendkívüli közgyűlés elé legkésőbb 2022 végéig.
a javaslatok elfogadása esetén a felülvizsgált alapszabályok és alapszabályok kidolgozása, amelyeket a következő közgyűlésen szavazásra bocsátanak.
közgyűlésen, legkésőbb a 2023-as koppenhágai közgyűlésen, az UIA 75. évfordulóján.
Az UIA közgyűlése megbízza és kötelezi az újonnan megválasztott Tanácsot a 2021-2023-as hároméves időszakra, hogy feleljen meg a szuverén közgyűlés magas szintű elvárásainak, hogy intézményünket megreformálják, hogy bevonják minden tagszekciót bevonjunk a szervezet életébe, garantáljuk a mindenki közötti egyenlőséget, biztosítsuk az alulról építkező etikus működésének biztosítása, a hatékonyság, az érték és a láthatóság növelése világszerte, valamint a kihívásokra való reagálás. A szakma előtt álló kihívásokra, valamint az UIA-val mint a szakma globális képviselőjével szemben támasztott világszintű elvárásokra a az UIA alapelveinek megfelelően.
A 12 reform pont:
1. Stratégiai Bizottság létrehozása, amely prioritásként kezeli az UIA átszervezésével kapcsolatos jövőkép és célok megfogalmazását.
2. Gyakrabban, 18 havonta tartsanak közgyűléseket. Egyet kongresszussal és egyet a Nemzetközi Fórummal kapcsoltan, és megfontolandó tagországok gyakoribb bevonása, online együttműködés keretében a két ülés között, szükség szerint
3. Az UIA jelenlegi, 5 régióból álló struktúrájának megtartása. Nem jött el az idő az UIA geopolitikai térképének megváltoztatására. Ezt a kérdést azonban nem szabad elfelejteni, és a jövőben foglalkozni kell vele.
4. Az alelnöki poszt (VP) megmarad, szerepük és hatáskörük újradefiniálásával.
5. Az UIA alapszabályának felülvizsgálata az elnökségi szint megszüntetésével , azaz az elnök, a főtitkár, a kincstárnok és az 5 alelnök a Tanács Tagjaival összevonva, egy szinten működik. Egy horizontálisabb struktúra létrehozása, amelyben a Tanács minden döntéshozatali szinten jelen van.
6. Az UIA iroda megerősítése a személyzet bővítésével az UIA céljainak támogatása érdekében. Egyértelmű struktúra és eljárás létrehozása az UIA Director (CEO) kinevezésére, meghatározott feladatokkal.
7. Három új külön bizottság létrehozása: etika, pénzügyek, kommunikáció.
8. A jelenlegi struktúra felülvizsgálata a fiatal építész generáció részvételének ösztönzése érdekében, az UIA tevékenységeiben való részvételre a szervezet minden szintjén.
9. Az alapszabályban és szabályzatokban rendelkezni szükséges a választott tagok elleni fegyelmi eljárásról súlyos vétségek esetén
10. A kongresszusok és fórumok jövőjének továbbgondolása szükséges
11. Az UIA közvetlen korábbi elnökének és korábbi elnökeinek szerepéről való elmélkedés, újraértelmezés szükséges.
12. A 2023-2026 közötti időszakra vonatkozóan legalább két jelenlegi TFG-tag kerüljön be az UIA új TFG összetételébe a folyamatosság biztosítása és az elért eredmények továbbépítése érdekében.


Utolsó módosítás: 2023.07.20 20:23

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2024 Magyar Építőművészek Szövetsége