Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2023. március 20. 11:23
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2011.09.19

Koppenhágai nyilatkozat a fenntartható tervezésről

NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSZ SZÖVETSÉG (UIA) A Nemzetközi Építész Szövetség elkötelezett a fenntarthatóan tervezett világunk létrehozásában.

A “Kölcsönös Függőség a Fenntartható Jövőért” 1993 júniusi UIA Kongesszusi Nyilatkozat, valamint az UIA 2008 júniusi Kongresszusán elfogadott “Fenntarthatóság és Kulturális Sokszínűség” Nyilatkozat a következő tényeket hangsúlyozza:

Az építőipar, és mindazon tevékenységek melyek létrehoznak, átalakítanak vagy lebontanak épített szerkezeteket, valamint ezen létesítmények teljes élettartamú üzemeltetése jelentős potenciállal bír, hogy megoldjuk napjaink klímaválságát. Ezen felül épített környezetünk kialakítása és működési jellemzői meghatározzák az élelmiszer-, víz-, és hulladék-kezelésünk környezeti hatásait is.
Az 1980-as években a környezetvédelem energiahatékonysági és technikai megoldásokra fókuszált. Ma már tudjuk, hogy a technológia önmagában nem tudja megoldani problémáinkat; holisztikus megközelítésre van szükség, hogy elérjük a fenntarthatóságot és a mindenki számára elérhető magas életminőséget.

Az UIA céljai

Az UIA elkötelezett azért, hogy csökkentsük vagy megfordítsuk az épített környezet globális klímára gyakorolt negatív hatását. Az ENSZ koppenhágai Klímaváltozási Konferenciáján az UIA Fenntartható Tervezési Stratégiát kezdeményez, mely az UIA 2011-es tokiói kongresszusán gyakorlati programok elfogadásához fog vezetni.

Az UIA tevékenykedni fog annak érdekében, hogy:
- Erősítse a tudatosságot és a gyakorlati tudást az építészek, mérnökök, építtetők, fejlesztők, kivitelezők és hatóságok között valamint szélesebb társadalmi körökben a fenntartható fejlsztések iránt, mivel az épületek tervezése, a város-, és településtervezés meghatározza a társadalom környezeti hatását.
- Szolgálja a fejlesztési célokat és bölcsességet merítsen a múltból, hogy fenntartható fejlődéssel javítsa valamennyi közösség életminőségét, miközben nyitott marad az új elképzelésekre.
- Megfogalmazza – együttműködésben más szervezetekkel – a fenntartható építészet és épített környezet globális vezérelveit, világos célkitűzésekkel, feltételrendszerrel és módszertannal.
- Létrehozza a fenntartható tervezés univerzális építészeti koncepcióját, a tudás, módszerek és tervezési stratégiák továbbfejlesztésével, a különböző klimatikus, politikai, társadalmi és kulturális összefüggések figyelembevételével.
- Jobb legyen az oktatás, több fenntartható tervezési ismeret kerüljön átadásra a meglevő akadémiai és szakmai fejlesztési programokban, összhangban az UNESCO-UIA Építészeti Oktatási Kartában megfogalmazottakkal.
 
FENNTARTHATÓ TERVEZÉS

Az építészetnek holisztikus, integratív módszereket kell alkalmaznia a legkisebb léptéktől a város-, és regionális tervezésig, soha nem feledve, hogy az épületek, a természetes és az épített táj valamint infrastruktúrák mind a fenntartható jövő szerves részét képezik. A formaképzés, geometria és térszervezési stratégiák, megfelelő anyagokkal, berendezésekkel és funkcionális kialakítással jelentősen, - akár 50-80 %-kal - képesek csökkenteni az erőforrások használatát és az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Fenntartható Tervezési Stratégia

- A fenntartható tervezés a projekt legelső lépcsőfokainál kezdődik, és elkötelezettséget kíván meg minden szereplőtől: megbízók, tervezők, mérnökök, hatóságok, vállalkozók, tulajdonosok, használók és a közösség részéről.
- A fenntartható tervezés megtestesíti az építés valamennyi ágát és a jövőbeni használatot a teljes életciklus elemzés (LCA) alapján.
- A fenntartható tervezés optimalizálja a hatékonyságot. A megújuló energiák, magas hatékonyság és környezetbarát technológiák a lehető legnagyobb mértékben integrálásra kerülnek a projektek koncepcióiban.
- A fenntartható tervezés felismeri, hogy az összes építészeti és településtervezési projekt egy komplex, interaktív rendszer része, melyek összefüggésben vannak a szélesen értelmezett természeti környezettel, és napi gyakorlatban tükrözik az adott közösség épített örökségét, kultúráját és társadalmi értékeit.
- A fenntartható tervezés egészséges anyagokat alkalmaz egészséges épületek számára, ökologikus és társadalomra tekintettel levő terület-hasznosítással és esztétikai érzékenységgel, mely inspirál, megerősít és felemel.
- A fenntartható tervezés jelentősen csökkenteni kívánja a CO2 kibocsátást, a veszélyes anyagokat és technológiákat, valamint az épített környezet további káros hatásait a természetes környezetre.
- A fenntartható tervezés arra törekszik, hogy javítsa az életminőséget, méltányos egyensúlyt teremtsen globálisan és lokálisan, elősegítse a gazdasági jólétet és lehetőségeket biztosítson minden közösség megerősödéséhez.
- A fenntartható tervezés felismeri, hogy az öszes ember helyi és globális kölcsönösségi függőségben van. Tiszteletben tartja, hogy a városi lakosság életének fenntartása az integrált, egymástól kölcsönösen függő, és fenntartható városi-vidéki rendszertől függ, (tiszta víz és levegő, élelmiszer, lakás, munkahely, oktatás, egészségügy, kulturális lehetőségek stb.)
- A fenntartható tervezés helyesli az UNESCO nyilatkozatát a kulturális sokszínűségről, mely az innováció, kreativitás és változatosság forrása, mely oly fontos az emberiség számára, mint a természet számára a biodiverzitás.

Fenntartható tervezés: gyakorlati megvalósítás
Az UIA Tanácsa kiterjesztette az “Építészet a Fenntartható Jövőért” Munkaprogram feladatmeghatározását, egy nemzetközi projektcsapat létrehozásával, hogy alkalmazható módszereket fejlesszen ki a Fenntartható Tervezési Stratégia gyakorlati megvalósítására. Az UIA közvetlenül együtt fog dolgozni mind a 124 tagországával, hogy speciális, nemzeti terveket fejlesszenek ki a Fenntartható Tervezési Stratégia kivitelezésére a következő években. A Fenntartható Tervezés Programja az UIA 2011-es tokiói kongresszusán formálisan is benyújtásra kerül a Közgyűlés általi elfogadásra.
 
Louise Cox AM
Az UIA Elnöke
Előadás a COP15 Találkozón, Koppenhága, Dánia
Építészek Nemzetközi Szövetsége
2009, December
 
(Fordította: Szekér László)


Utolsó módosítás: 2011.09.19 12:55

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2023 Magyar Építőművészek Szövetsége