Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2024. április 13. 12:26
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2022.12.19

Élhető Örökség

Megnyílt a Teleki László Alapítvány és a Magyar Építőművészek Szövetsége című kiállítása

Megnyílt a Teleki László Alapítvány és a Magyar Építőművészek Szövetsége "Élhető Örökség" című kiállítása, amely képekben mutatja be a Népi Építészeti Programot és annak eddigi eredményeit.

A program Magyarország területén álló védett népi építészeti emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását, azaz szakmai előkészítő dokumentációk és kutatások elkészítését, továbbá az épületek felújítását támogatja. Céljai közé tartozik a hagyományos, népi mesterségek és anyaghasználat, a hagyományos építő technikák újjáélesztése. Ennek érdekében első lépésként a Nagyapám Háza Programmal együttműködve segít népszerűsíteni és elérhetővé tenni az erre vonatkozó gyakorlati programokat és előadásokat. A kiállítás fotói néhol egy-egy jellemző motívumot emelnek ki, máshol madártávlatból vizsgálják a népi építészet és a műemléki értékű vidéki épített örökség helyreállítás utáni állapotát.

Az alábbiakban Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium Építészeti Államtitkárának kiállítás megnyitóján elhangzott ünnepi köszöntőjét tesszük közzé.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek és Kollégák!

Köszöntöm Önöket a Teleki László Alapítvány gondozásában megvalósuló Népi Építészeti Program évértékelőnek is tekinthető Élhető örökség című fotósorozat-kiállítása megnyitója alkalmából.

A Népi Építészeti Programot, mint támogatási rendszert Magyarország Kormánya a hagyományos, veszélyeztetett, műemléki értéket képviselő vidéki építészeti örökség megóvása, valamint a hazánkban élő kisebbségek kultúrájához köthető emlékek megőrzése, fenntartása érdekében indította el, 2016 októberében.

A Népi Építészeti Program célja az épített kulturális örökség legautentikusabb, archaikus emlékeinek fenntartása és megőrzése, amelynek körébe tartozik a népi lakóházakon, parasztházakon kívül számos építménytípus, pajta, csűr, a hagyományos gazdálkodáshoz tartozó melléképületek, présházak és pincék, valamint a szakrális kisemlékek, például a keresztek, képoszlopok is.

A Program vissza nem térítendő támogatást nyújt olyan védett épületek tulajdonosainak – szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti értéket képviselnek. A forráson keresztül a Kormány célja a hagyományos építészeti értékek, eredeti történeti szerkezetek megőrzése és helyreállítása, a hagyományos építési technikák újraélesztésével – ezen keresztül az értékszemlélet gazdagodását, de a hagyományos mesterségek megtartását is szolgálja nemzetünk érdekében.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Program a szakmailag hiteles felújítást támogatja, fő szempont az eredeti épületelemek megőrzése, a leromlott állapotú eredeti szerkezetek megerősítéssel történő helyreállítása, az épület eredeti állapotának visszaállítása, restaurátori szemléletű felújítása. A szakmailag is megalapozott és hiteles helyreállításokat átfogó történeti kutatás, felmérés, épületdiagnosztikai vizsgálatok és restaurátori kutatás elkészítése előzi meg. A hazai pályázati rendszerben egyedülállóan a szakértői-szakmai dokumentációkhoz és az építészeti tervek elkészítéséhez is igényelhető anyagi támogatás. Az értékleltáras tudományos dokumentációk, a statikai, faanyagvédelmi és épületdiagnosztikai szakértői anyagok, valamint a restaurátori értékkezelési javaslatok egy gondos építészeti terv elkészítését alapozzák meg és nem mellesleg bővítik tudásunkat a hagyományos falusi építészetről. Az értékek szem előtt tartásával mind a tulajdonos, mind a megbízásában gondosan eljáró építész egy szakszerű megőrzési-felújítási tervet tud megfogalmazni, mely a hagyományos struktúrák és a korszerű mai használat jó egyensúlyával ÉLHETŐ ÖRÖKSÉGET ad tovább a következő nemzedékek számára.

Jó látni, hogy nem egy - a program támogatásával felújított -  parasztházba fiatal családok költöztek, hiszen ez biztosítja azt, hogy ezek az építészeti értékek a mindennapi használat során tovább élnek.  

A szakértői dokumentációk gondos kezelését, az építészeti tervek elkészültét, majd a –felújítás-kivitelezés szakmailag is sikeres lebonyolítását a Népi Építészeti Program támogatásával mentorprogram segíti. A tapasztalt szakemberek minden nyertes pályázóval rendszeresen egyeztetnek, nyomon kísérik és személyesen segítik a sikeres lebonyolítást, az adott épület helyszíni szemléje során ellátják a folyamatelemekre vonatkozó tanácsokkal.

A Népi Építészeti Program eddigi eredményei azért is figyelemreméltók, mert az építészek többségével együtt úgy gondolom, Magyarországon is vissza kell térnie a helyi kultúrának az építészetben. Ha tisztában vagyunk a tájegységre jellemző építésmóddal, ismerjük a hely szellemét is. Ha pedig mindezt a modernitás eredményeivel ötvözve gyakorlatban alkalmazzuk, akkor azzal a saját hagyományunkat folytatjuk, önazonos, egészséges környezetet hozunk létre. Nem mellesleg a kutatások alapján az ilyen épületek sokkal hosszabb életűek és jobban megtérülnek.  Régen építészeti szabályok nélkül is tudta egy közösség, hogy mihez igazodjon és a falvak egységes képet mutattak. Mindez érték a mai világban is, hiszen építi a közösséget. Ráadásul az ilyen településkép – elég, ha Görögország fehér és kékre festett házaira, macskaköves utcáinak egységére gondolunk – adhatja egy hely szépségét. Nekünk is újra ezen az úton kell járnunk!   

Érdemes szólnunk a Program előzményeiről is, amelyik a korábbi műemlékvédelmi intézmények kutatói osztályának berkein belül működő Népi Csoport kutatásain és tevékenységén alapult, akik a népi építészeti emlékek felmérésével és megőrzésével, állagmegóvásával és dokumentálásával foglalkoztak, majd a népi műemlékállomány megyénkénti állapotfelmérését végezték. Az emlékanyag számszerű pusztulásának kimutatása után, átfogó áttekintéssel megállapítást nyert, hogy az emlékanyag veszélyeztetett helyzetbe került, a helyzet olyan súlyos volt, hogy a népi műemlékek műszaki állapota alapján az állomány körülbelül negyedénél gyors beavatkozás vált szükségessé. A Népi Építészeti Program előkészítését korábban Dobosyné Antal Anna dolgozta ki. Két pilotév eredményeinek értékelésével a Program továbbvitelét 2019-től a Teleki László Alapítvány vette át.

A támogatási rendszer szakmai kidolgozását, átlátható és gördülékenyen kezelhető folyamatrendszerének kiépítését, a felújítások szakmai megalapozottságát biztosító, már a kezdetektől mentori támogatással megvalósuló program kialakítását Vukoszávlyev Zorán, jelenlegi helyettes államtitkár úr segítette, az országos mentorhálózat létrehozását és megszervezését Dobosyné Antal Annának köszönhetjük.

Mindezt Diószegi László vezetésével valósították meg, aki a határon túli emlékeink felújításának szép munkája mellett, immáron felelősséggel bír a határon belüli népi építészeti hagyaték gondozásában is.

A Népi Építészeti Program keretén belül országos vagy helyi védettségű népi épületekre, összefüggő egységet képviselő ún. területi védettséget élvező népi épületekre, műemlékekre is lehet támogatási kérelmet benyújtani, illetve a 2020. és 2021. években külön pályázatot írtak ki célzottan tájházak felújítására is. Az egyes tájegységek népi kultúráját bemutató kis múzeumok, a tájházak a támogatott pályázatoknak megközelítőleg 15%-át teszik ki, amelyeknek a kis településeken különösen fontos szerepe van, segítik a közösségépítést, a hagyományos népi kultúra és népszokások megismertetésével, átadásával, és megélése által támogatják a kis közösségek identitásának erősítését, ezáltal helyben megmaradásukat is. A Program során megvalósuló falusi felújítások, helyreállítások azt is üzenik, hogy a kistelepülések értékeire is odafigyelünk, a nagy fejlesztések vagy éppen műemléki felújítások mellett ők sincsenek a nemzettől elhagyatva. 

A Népi Építészeti Program gondos támogatásának köszönhetően nem csak a tulajdonosok, de a közösségek is gazdagodnak, így nemzetünk épített öröksége fennmaradhat, és bár még sokat kell még dolgoznunk, hogy nyitva legyen az aranykapu, de talán már azt biztosan tudhatjuk, hogy nem fog leszakadni a pajta – ezen áldozatos munkához kívánok sok erőt, a következő generációk számára továbbörökíthető emlékeken keresztül bizonyosságot nemzetünk jövőjében.


Utolsó módosítás: 2022.12.19 11:17

Galériák


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2024 Magyar Építőművészek Szövetsége