Magyar Építőművészek Szövetsége | kommunikáció
   2024. június 20. 13:46
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   
kommunikáció| aktuális közlemény

belföld | külföld aktuális | archív   

2024.06.10

Beszámoló

az UIA 163. Tanácsüléséről 2024. május 20-21, Tunisz

Az UIA 163. Tanácsülését Tuniszban tartotta, a Tunéziai Építész Szövetség (OAT) meghívására, mely május 22.-én tartotta fennállásának 50 éves jubileumi Kongresszusát, melyre szintén minden meghívott hivatalos volt. A Tanácsülésen Mikó László UIA Tanácstag és Fátyol Tibor UIA Tervpályázati Bizottság társelnöke vettek részt. A Tanácsülés mindkét napja a Hotel Regency konferenciatermében 9-18 óra között tartott intenzív eszmecserével telt, ebédszünetekkel megszakítva.

A koppenhágai Közgyűlésen megválasztott új vezetőség - az Elnök, Főtitkár, Kincstárnok, az öt Régió alelnöke-, valamint a Bizottságok vezetői beszámoltak a csaknem egy esztendős tevékenységéről, melynek főbb célkitűzései az alábbiak voltak:

- az egyes választott pozíciók tevékenységi és felelősségi körének meghatározása

- a Hivatal felépítésének, munkaszervezésének meghatározása

- az UIA pénzügyi helyzetének stabilizálása

- az UIA etikai szabályzatának felülvizsgálata

- az UIA logó és grafikai megjelenés kialakítása és használata

- a Kongresszusok és Fórumok új időrendjének felülvizsgálata

- a volt Elnöki és Tiszteletbeli Elnöki címek adományozásának felülvizsgálata

- az állandó bizottságok (Commissions) és munkacsoportok (Work programmes) tevékenysége által aktív és iránymutató szerepvállalás a szakami élet legfontosabb területei és kihívásai mentén

Az UIA hat tanácstagi munkabizottsága (Committees) közül az Átszervezési, Jövőkép és Stratégia, valamint a Kongresszusok és Fórumok Bizottságainak beszámolójára és az azt követő vitára került sor. A Pénzügyi, Etikai és Kommunikációs Bizottságok beszámolói időhiány miatt a következő, on-line Tanácsülésre halasztódtak.

Mikó László, a MÉSZ nevében megköszönte az UIA Elnökének és Főtitkárának támogató levelét, melyet az Építési és Közlekedési Minisztérium részére küldött, támogatva a MÉSZ álláspontját az Építészek Házának folytatólagos használatának ügyében.

A Kongresszusok-Közgyűlések illetve Fórumok időintervallumainak átszervezése egy korábban felvetett lehetőség volt, melyet egyrészt a tagszervezetek aktivitásának növelése, másrészt az UIA bevételének emelése motivál, mivel az események szervezői jelentős összegű támogatásra kötelezettek Az átszervezés kidolgozásával megbízott Bizottság javaslata szerint a Kongresszusok-Közgyűlések a jelenlegi három év helyett két évente követnék egymást, Fórum pedig a köztes években, szintén kétévente kerülne megrendezésre. Minden második Közgyűlésen négy évre választanának tisztségviselőket, mert a két éves működési ciklus korlátozná az érdemi munkát. A vita során felmerült a nem kielégítően teljesítő tisztségviselők két év utáni visszahívásának lehetősége és helyettük újak időközi megválasztása, ez azonban szintén gátolná a folyamatos együttműködést. Döntés nem született, a véleményfeltáró szavazás során egy ellenszavazat mellet minden Tanácstag támogatta a javaslat részletesebb kidolgozását. Az ellenszavazó Mikó László volt, kifejezve a MÉSZ Elnökséggel korábban egyeztetett véleményt, mely egyben személyes meggyőződése is.

A munkacsoportok (Work programmes) elmúlt időszakban végzett szakmai tevékenységéről Rui Leao főtitkár számolt be. A szakmai bizottságok (Commissions) esetében a bizottságvezetők személyesen számoltak be az elvégzett feladatokról, vázolták az eldöntendő témaköröket bizonyos kérdésekben, valamint vettek részt az ezt követő szakmai egyeztetésekben, helyenként vitákban.

Az International Competitions & Awards Commission (ICC) részéről Fátyol Tibor, ICC Co-Director prezentálta a bizottság sokrétű feladatait, kihívásait, az eddig elért eredményeket, valamint felhívta a figyelmet az UIA előtt álló azon kihívásokra és közelgő feladatokra, melyekben az ICC is érintett. A beszámoló és megtárgyalt témakörök főbb pontjai:

- folyamatos ICC konzultáció, az UIA támogatását kérő nemzetközi tervpályázatok, valamint építészeti díjak revíziója

- tervpályázati szabályzatok felülvizsgálata, valamint 2 alap dokumentum mindezidáig hiányzó francia fordításának kezdeményezése

- a tervpályázati versenykultúra népszerűsítése, ezen belül az ICC részvétele az ARCH-E programban, melynek keretén belül Fátyol Tibor prezentációt fog tartani az ARCH-E közelgő budapesti konzorciumi találkozóján

- az UIA tervpályázati „interactive map” fejleményei, állása

- pár kiemelt projekt dedikált ismertetése: UIA részvétele a Velencei Biennálén, a Barcelonai 2026-os UIA építész világkongresszushoz kapcsolódó hallgatói tervpályázat valamint a Barcelona World Architecture Capital 2026 „Blind-walls” pályázata fiatal építészek számára, továbbá az UIA új hallgatói tervpályázata („Rebuilding an Urban Area Destroyed by a Disaster”), és a Kuala Lumpur-i UIA Fórumon való részvétel.

- kezdeményezés az UIA Gold Medal and Triennal Prizes szabályainak felülvizsgálatára.

 

Sok hozzászólás érintette a Volt Elnöki és Tiszteletbeli Elnöki címek adományozására tett javaslatot. Mikó László hozzászólásában az alábbi véleményét fejtette ki. A Volt Elnökök – jelenleg 10 érintett személy van - egy önszerveződő csoportot alkotnának, melynek vezetője a mindenkori leköszönő Elnök, aki az UIA Alapszabály szerint szavazattal bíró tagja a Tanácsnak. Ő közvetíti a Volt Elnökök véleményét a Tanácsülésen, ahová a Volt Elnökök is meghívást kapnak, hozzászólási lehetőséggel, szavazati jog nélkül.     
A Tiszteletbeli Elnöki cím helyett Tiszteletbeli Tag cím járna az UIA érdekében kifejtett jelentő tevékenységért, kizárólag külső személy részére. Adományozásra a Közgyűlésen kerülne sor, több személy együttes tevékenysége esetén lehetőség lenne megosztott cím adományozására.

Regina Gonthier (Svájc) UIA Elnök ismertette az új UIA székhelyére vonatkozó lehetőséget. Mint  korábban ismertté vált, az UIA jövő évtől el kell hagyja párizsi székhelyét, mert a Montparnasse Torony felújításra kerül és azt követően nem fog rendelkezésre állni az iroda, melyért egyébként nem kellett bérleti díjat fizetni. Lausanne (Svájc) város önkormányzata felajánlotta egy kertvárosi villa díjmentes használatát, abból a megfontolásból, hogy 1948-ban az UIA ebben a városban alakult meg, a magyar származású Pierre Vágó kezdeményezésére. A hozzászólók a székhely ország váltásának felvetése kapcsán a költözés alapszabály, jogi, pénzügyi buktatóit sorolták, egyesek viszont felvetették a kontinens váltás lehetőségét is, egy világméretű hirdetés megindításával.

A fent részletezett javaslatokról további vita fog folyni és az őszi személyes Tanácsülésen kerül sor a végső javaslatok kidolgozására, majd a következő Közgyűlés elé való terjesztésére.

Budapest, 2024. június 7.

Mikó László                                   Fátyol Tibor

UIA Tanácstag RII                          UIA Nemzetközi Tervpályázati Bizottság (ICC) társelnöke
UIA Council member RII                UIA International Competitions & Awards (ICC) Co-Director   


Utolsó módosítás: 2024.06.10 15:28

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2024 Magyar Építőművészek Szövetsége