Magyar Építőművészek Szövetsége |
   2023. március 20. 10:59
keresés:  
kapcsolat | hírlevél | oldal térkép   

belföld | külföld aktuális | archív   

2014.12.31

BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.

"BENCE-HEGYI KILÁTÓ" megnevezéssel, nyílt, titkos, építészeti tematikájú ötletpályázatot hirdet meg.

1. A pályázat tárgya, célja

A pályázat célja olyan tervek és ötletek összegyűjtése, melyek alapul szolgálhatnak a Velencei-tó északi partjánál elhelyezkedő (közigazgatásilag Velencéhez tartozó, a Panoráma úttal határolt) Bence-hegy turisztikai fejlesztésének megvalósításához. A Nadapi kilátónak is nevezett hegytetőről gyönyörű körpanoráma nyílik a tóra és a környező településekre (Nadap, Sukoró, Kápolnásnyék és Velence), ma is népszerű, gyakran látogatott hely. A Kiíró a pályázóktól olyan színvonalas, innovatív tervjavaslatokat vár a tervezési területre, amely – a környék infrastrukturális adottságainak (pl. parkoló) kihasználásával, a turisztikai hasznosítás lehetőségeit és szükségszerűségeit mérlegelve – javaslatot tesz egy kilátópont kialakítására. A helyszín szabadon bejárható, ezért külön helyszínbejárást nem biztosítunk.

A kilátó legyen alkalmas turistacsoportok, kiránduló osztályok (30-50 fő) egyidejű befogadására. Az építmény legmagasabb pontjának magassága a rendezett terepszinthez képest maximum 20 méter lehet. A kilátóhoz kapcsolódóan a látogatók kiszolgálása érdekében egyéb funkciók (mosdó, büfé) is elhelyezhetőek, az ezekre való javaslattétel a pályázók feladata.

A kilátó egyben építészeti jelként is szolgál – a 210 méter magas Bence-hegy a környék kiemelkedő pontja, a tetején emelkedő építmény ezért a látkép meghatározó eleme lesz. A land-art alkotásként értelmezhető kilátó tehát kiemelt felelősséggel járó építészeti feladat, megfogalmazásától függően válhat a hegytető a Velencei-tó környékének még értékesebb kilátópontjává.

A pályázat jellege: nyílt, titkos


 

2. A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat összdíjazásának értéke 1.000.000 Ft, a díjazás minimális értéke 100.000 Ft, maximális értéke 500.000 Ft.

 

3. A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

3.1. Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője, illetve társszerzője) az a természetes személy vagy gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:

a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

c) amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a munkában/díjazásból való részesedés arányának megjelölésével – név szerint megnevezte,

d) akivel szemben a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

3.2. Az ötletpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.


4. Formai követelmények

A tervlapokon fel kell tüntetni a rajz megnevezését, valamint a következő feliratot:

"BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015".

A tervlapokon – a titkos pályázat feltételeinek megfelelően – semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.

A pályázat rajzi anyagát egy példányban, legfeljebb 4 db A2-es kartonra kasírozva kell beadni. A tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges információt (műleírás, magyarázó ábrák) fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon kívül egyéb munkarész/dokumentáció nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni. A pályázathoz csatolandó továbbá 1 db A/4 méretű, lezárt, jelöletlen boríték, amely tartalmazza a mellékelt adatlapo(ka)t a pályamű szerző(i)nek adataival és aláírásával, illetve 1db CD/DVD-t, ami kép formátumban (jpg/pdf) tartalmazza a leadott tablókat.


5. Benyújtandó munkarészek

 • építészeti, tájépítészeti koncepció bemutatása, műleírás az alkalmazott anyagok, szerkezetek, technológiák, a tervezett használat és az üzemeltetés bemutatásával (a tablókra illesztve)
 • az építmény környezetét bemutató helyszínrajz M=1:500 léptékben – a fő megközelítési irányok, az elhelyezéshez szükséges tájépítészeti megoldások bemutatásával
 • alaprajzok, metszetek, homlokzatok M=1:200 vagy 1:100 léptékben, vázlattervi részletezettséggel (megértéshez szükséges számban)
 • látványtervek (megértéshez szükséges számban, a környezet bemutatásával együtt)


6. A pályázat benyújtásának módja, határideje

Postai csomagként feladás az alábbi címre történő feladási határideje 2015. február 20. (péntek) éjfél (a postai bélyegzőn szereplő dátum szerint).

A cím:                         VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. (8001 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.)

A borítékon fel kell tüntetni "BENCE-HEGYI KILÁTÓ ötletpályázat – 2015" Az ajánlott küldemény „feladó” rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat” megnevezés szerepeljen.

A pályázattal kapcsolatban kérdést 2015. január 5-ig lehet feltenni a posta@vadex.hu e-mail címre. A kérdést feltevők 2015. január 12-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésekre. A kérdésekre adott válaszokat, valamint a további háttérdokumentumokat ugyancsak 2015. január 12-ig közzéteszik a kiíró honlapján (www.vadex.hu) a pályázati felhívás kiegészítéseképpen.


7. A pályázatok bírálatra bocsátásának feltétele:

a) a pályázat határidőben történő benyújtása,

b) a szükséges mellékletek csatolása

c) a titkosságra vonatkozó feltételek tiszteletben tartása.

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelennek ítélt pályázatok anyaga az eredményhirdetést követő 30 napig átvehetőek a megadott címen.


8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi bírálati szempontok alapján történik:

 • Építészeti minőség
 • Természeti környezetbe való illeszkedés
 • Fenntarthatóság
 • Műszaki megvalósíthatóság, költségvonzat


9. A Bíráló Bizottság munkája és összetétele

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzést zárójelentésben rögzíti, azt átadja a Kiírónak, aki az abban foglaltak alapján teszi közzé a tervpályázat eredményéről szóló tájékoztatót.

A Bíráló Bizottság összetétele:

elnök:

 • L. Simon László, Miniszterelnökség, parlamenti államtitkár

tagok:

 • dr. Bitay Márton Örs, Földművelésügyi Minisztérium, állami földekért felelős államtitkár
 • Eltér István, a Magyar Építész Kamara alelnöke
 • Füleky Zsolt, Miniszterelnökség, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár
 • Igari Antal, Fejér megyei főépítész
 • Koszti András, Velence polgármestere
 • Majoros Gábor, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
 • dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
 • Péter Ágnes, Munkácsy-díjas szobrászművész
 • Zoboki Gábor, Ybl és Prima Primissima-díjas építész

 

10. A pályaművek elbírálása és a pályázók döntést követő kiértesítése

A Bíráló Bizottság döntése alapján nyilvános eredményhirdetésre kerül sor a leadási határidőtől számított 20 napon belül. A Kiíró erről a megadott honlapon (www.vadex.hu) ad tájékoztatást, illetve a díjazott pályázóknak az adatlapon megadott kapcsolattartási elérhetőségekre elektronikus levélben küld értesítést.

Az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül a Kiíró a honlapon ad tájékoztatást a pályázatának eredményéről. A díjazásban/megvételben nem részesült pályázatok anyaga az eredményhirdetést követő 30 napig átvehetőek a megadott címen.
 

11. A pályaművek felhasználása

Az ötletpályázat eredményhirdetése után a tervek, amelyek szerzői ettől eltérően nem nyilatkoztak, nyilvános kiállításon bemutathatóak.

A 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésének megfelelően a díjazott és a megvételt nyert pályaművek a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat a Kiíró részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával.


Budapest, 2014. december 18.

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.Mellékletben:
- természetes és jogi személy pályázati adatlapja
- kiírás


Utolsó módosítás: 2014.12.31 07:48

Rövid link küldése e-mailben. Linkek a tartalomhoz.


Rövid link:

Beszédes link:

 
Rövid link küldése e-mailben. Rövid link küldése e-mailben.
 

 

 
QR kód a tartalomhoz QR kód a tartalomhoz

  
  

Lap tetjére

  
  
kapcsolat | impresszum | ajánlom ismerőseimnek | hírlevél | oldal térkép |

© 2023 Magyar Építőművészek Szövetsége